Trykksaker

 Trykksaker

I nesten alle utadrettede næringsvirksomheter er de vanlige forretnings-trykksakene en nødvendighet og har stor betydning. Denne type trykksaker er ofte den første og av og til den eneste kontakt med kunden. Her reflekteres bedriftens holdning til seg selv, til sine kunder og ikke minst - hvilken kvalitet bedriften legger i sin virksomhet.I nesten alle utadrettede næringsvirksomheter er de vanlige forretnings-trykksakene en nødvendighet og har stor betydning. Denne type trykksaker er ofteden første og av og til den eneste kontakt med kunden. Her reflekteres bedriftens holdning til seg selv, til sine kunder og ikke minst - hvilken kvalitet bedriften legger i sin virksomhet.